Feshin Geçersizliğine Hükmedilen İşe İade Davası Sonrasında Boşta Geçen Süre Ücretinin Mahsubu – Mustafa Baştaş, Eray Karagöz

FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE HÜKMEDİLEN İŞE İADE DAVASI SONRASINDA BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN MAHSUBU * Bu yazı 2014 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir. 1. GİRİŞ Çalışma hayatında karşılaşılan risklerin başında işçinin işini kaybetmesi gelmektedir. Yarından emin olmadan çalışma ve her an iş akdinin feshiyle karşılaşma psikolojisi, işçinin işinde verimli çalışmasına engel olmaktadır. Amansız bir rekabetin…

İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması Yoluyla Sona Ermesi – Mustafa Baştaş, Eray Karagöz

İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması Yoluyla Sona Ermesi * Bu yazı 2014 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir. 1. GİRİŞ  İş sözleşmesine taraf olan işçi ve işveren tarafları aralarındaki sözleşmeyi anlaşarak sona erdirebilir. İş sözleşmesi de nihayet bir sözleşme olduğundan herhangi bir sözleşme gibi tarafların rızasıyla ortadan kaldırılabilir (Narmanlıoğlu,2012). Anayasadan kaynaklanan sözleşme özgürlüğü ilkesi (m.48)…

6331 Sayılı Kanun Sonrası İş Kazalarının Bildirileceği Süreler Ve Bildirim Yapılacak Kurumlar – Mustafa Baştaş

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR * Bu yazı 2013 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir. I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminde yeni bir dönem başlamıştır. Söz konusu Kanunun 14. Maddesi hükmüne göre,…

Ev Hizmetleri, Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışanların Yeşil Kart Alabilmesi – Mustafa Baştaş

KISMİ SÜRELİ VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞANLAR İLE BU KANUNA GÖRE EV HİZMETLERİNDE AY İÇERİSİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR 01.10.2010 TARİHİNE KADAR YEŞİL KART ALABİLECEKLER * Bu yazı 2008 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir. I-GİRİŞ İnsan, yaşayan bir organizma olarak içinde bulunduğu toplumun temel yapı taşıdır. “Kültürel birliği olan ve kurumsallaşmış bir iktidar tarafından…