HABERLER

Haziran 2018 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Haziran 2018 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Haziran 2018 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

  • 2018 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre % 3,5 oranında azalışla 224,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 9,2 oranında azalışla 628,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –459,3 milyar ABD doları iken 2018 Haziran sonunda –403,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre % 8,7 oranında azalışla 98,4 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 1,6 oranında azalışla 75,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre % 5,5 oranında azalışla 33 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre % 23,5 oranında azalışla 144,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre % 12,4 oranında azalarak 155,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre % 30,5 oranında azalışla 36,1  milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 27,6 oranında azalışla 22,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4,6 artışla 46,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre % 0,8 oranında artarak 327,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre % 0,6 oranında azalışla 36,3 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 2,1 oranında artarak 13,4 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 1 oranında azalışla 93,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,9 oranında artışla 110,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Açıklamalar:

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.