HİZMETLERİMİZ

Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri

Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi (Yasal zorunluluklar ve Şirket Yönetimi‘nin politikaları ve gizlilik çerçevesinde aylık olarak bordronun yapılması ve kayda alınması), 

Personel ücret bordrolarının hazırlanması, 

Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması, 

Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması, 

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin incelenmesi