Building a business success. Concept for consulting, marketing, business, strategy and planning. The male hands with puzzles

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Konusunda uzman kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile yasal zorunluluklar, şirket yönetiminin politikaları ve gizlilik kuralları çerçevesinde, ihtiyaç duyulan tüm iş hukuku ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili durumlar titizlikle incelenir ve süreç oluşturulur.

Corporate businessmen working on tablet at office

Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz; İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İnsan Kaynaklarında İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Sosyal Güvenlik Eğitimi, İş Hukuku Eğitimi başlıkları altında toplanır.