İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi ve işletmelerde insan kaynakları alanında oluşabilecek riskleri en aza indirmek, uygulamada karşılaşılan sosyal güvenlik uyuşmazlıklarının çözülmesi amacıyla düzenlenir.

  • 4857 Sayılı İş kanunu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun İşverene getirdiği yükümlülükler.
  • İş ve sosyal güvenlik hukukunun insan kaynaklarına süreçlerindeki rolü.
  • Yargıtay kararları ışığında işveren haklarının incelenmesi,
  • İnsan kaynakları yönetimin iş hukuku ve dava süreçlerine etkileri.
  • Haklı ve geçerli neden ayrımı ve somut olaydaki uygulamaları