İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içeriği, firmanızın sektörüne özgü riskler doğrultusunda hazırlanır.

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların nedenleri ve işyerindeki riskler,
 • İş araç gereçlerinin güvenli kullanımı,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma unsurları ve korunma yöntemlerinin uygulanması,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan tehlikeler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.