Sosyal Güvenlik Destek Priminin Serencamı I – Mustafa Baştaş

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN SERENCAMI –I- * Bu yazı 2011 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir.  I-GİRİŞ 6111 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları olan kişilerin borçları yapılandırılmış ve Kurum ile sigortalıları arasında beyaz bir sayfa açılması hedeflenmiştir. Ancak Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulaması nedeni ile Kurum ile Sigortalılar arasında açılmak istenilen beyaz…

Feshin Geçersizliğine Hükmedilen İşe İade Davası Sonrasında Boşta Geçen Süre Ücretinin Mahsubu – Mustafa Baştaş, Eray Karagöz

FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE HÜKMEDİLEN İŞE İADE DAVASI SONRASINDA BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN MAHSUBU * Bu yazı 2014 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir. 1. GİRİŞ Çalışma hayatında karşılaşılan risklerin başında işçinin işini kaybetmesi gelmektedir. Yarından emin olmadan çalışma ve her an iş akdinin feshiyle karşılaşma psikolojisi, işçinin işinde verimli çalışmasına engel olmaktadır. Amansız bir rekabetin…

İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması Yoluyla Sona Ermesi – Mustafa Baştaş, Eray Karagöz

İş Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması Yoluyla Sona Ermesi * Bu yazı 2014 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir. 1. GİRİŞ  İş sözleşmesine taraf olan işçi ve işveren tarafları aralarındaki sözleşmeyi anlaşarak sona erdirebilir. İş sözleşmesi de nihayet bir sözleşme olduğundan herhangi bir sözleşme gibi tarafların rızasıyla ortadan kaldırılabilir (Narmanlıoğlu,2012). Anayasadan kaynaklanan sözleşme özgürlüğü ilkesi (m.48)…

6331 Sayılı Kanun Sonrası İş Kazalarının Bildirileceği Süreler Ve Bildirim Yapılacak Kurumlar – Mustafa Baştaş

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR * Bu yazı 2013 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir. I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminde yeni bir dönem başlamıştır. Söz konusu Kanunun 14. Maddesi hükmüne göre,…

Ev Hizmetleri, Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışanların Yeşil Kart Alabilmesi – Mustafa Baştaş

KISMİ SÜRELİ VEYA ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞANLAR İLE BU KANUNA GÖRE EV HİZMETLERİNDE AY İÇERİSİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR 01.10.2010 TARİHİNE KADAR YEŞİL KART ALABİLECEKLER * Bu yazı 2008 tarihinde yayımlı olup o yılın kanunlarını içermektedir. I-GİRİŞ İnsan, yaşayan bir organizma olarak içinde bulunduğu toplumun temel yapı taşıdır. “Kültürel birliği olan ve kurumsallaşmış bir iktidar tarafından…

İhtiyaç Duyulan Kimi Yasal Düzenlemeler – Emrah AYGÜL, YMM

İhtiyaç Duyulan Kimi Yasal Düzenlemeler Emrah AYGÜL Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi emrah.aygul@erisymm.com // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); // ]]> 0- Giriş Bireyleri ve işletmeleri ilgilendiren yasal düzenlemelerin günün koşullarına uygun, diğer yasal düzenlemelerle uyumlu, anlaşılabilir ve adil olması istenen bir durumdur. Ticaret hukuku, vergi hukuku ve sosyal güvenlik…

Taşınmaz Satış İstisnasında İhtilaflı Hususlar – Muharrem ÖZDEMİR, YMM

Taşınmaz Satış İstisnası Muharrem ÖZDEMİR Yeminli Mali Müşavir m.ozdemir@vdd.com.tr I- GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinin gerekçesinde; söz konusu istisnanın amacının; kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesi olduğu ifade edilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendi ile…

Finansal Sektör Kırılganlıkları ile Kurumlar için Finansal Sağlamlık Göstergeleri – Murat TEKİN, Mali Genel Md. Yrd.

Finansal Sektör Kırılganlıkları Murat TEKİN Mali Genel Müdür Yardımcısı MEB İLKSAN murat.tekin.06@hotmail.com // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); // ]]> Finans kurumlarının bilançolarındaki zayıflığı reel sektörü etkileyecektir. Bu kapsamda geri dönmeyen kredilerden oluşacak bir kayıp veya kısa dönem faiz oranlarının artması finans kurumlarının sermaye yapısını azaltacaktır. Kayıpların artması finans kurumlarının…

Bedelli Askerliğin Bedeli Gider Yazılır mı? – İsmail KÖKBULUT, YMM

Bedelli Askerliğin Bedeli Gider Yazılır mı? İsmail KÖKBULUT Yeminli Mali Müşavir ismail@kokbulut.com 1 Ocak 1994 tarihinden önce doğanlar 15 bin TL ödemeleri koşuluyla isterlerse bedelli askerlikten yararlanabilecekler. (21 günlük temel askerlik eğitimi almaları şartıyla) Konuya ilişkin Kanun 03.08.2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede 7146 sayılı Kanun olarak yayımlandı. Bedelli askerlikten toplumun çeşitli kesimlerinden vatandaşlarımızın…

7103 Sayılı Kanun Sonrasında İkale Bedellerinin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu – İsmet Ömer GÜNEŞ, Avukat

İkale Gelir Vergisi İsmet Ömer GÜNEŞ Avukat ismetomergunes@gmail.com // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); // ]]> Gelir Vergisi Kanunu‘nda üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılabilecek gelirler sınırlı bir şekilde sayılmıştır. İş sözleşmesine dayalı olarak çalışanlar için üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılabilecek olan gelir, ücret geliridir. Ücret, iş sözleşmesi ile çalışanın fiili…