HİZMETLERİMİZ

Muhasebe & Vergi Danışmanlığı

Muhasebe & Vergi Danışmanlığı

Mali ve Muhasebe Danışmanlığı

 • Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi 
 • Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi 
 • Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerin kurulması, uygulanması 
 • Dönemsel olarak mali tablolarının oluşturularak raporlanması 
 • Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar 
 • Aylık ve yıllık beyannamelerin hazırlanması 
 • Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri 
 • SSK-Bağ-kur işlerinin takibi
   

Vergi Danışmanlığı

 • Vergi Uyuşmazlıkları 
 • Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak 
 • Vergi davalarına katılmak 
 • Vergi dava ve ihtilaf dilekçelerinin hazırlanması 
 • Vergi planlaması