HİZMETLERİMİZ

Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

(2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu )

*    2821ve 2822 Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,

* Proje Ortaklarımız Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,      

* Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma,

* Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı