Mali ve Muhasebe Danışmanlığı

 • Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi
 • Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi
 • Maliyet, yönetim ve enflasyon muhasebesi dahil, muhasebe sistemlerin kurulması, uygulanması
 • Dönemsel olarak mali tablolarının oluşturularak raporlanması
 • Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar
 • Aylık ve yıllık beyannamelerin hazırlanması
 • Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri
 • SSK-Bağ-kur işlerinin takibi

Vergi Danışmanlığı

 • Vergi Uyuşmazlıkları
 • Vergi uzlaşma görüşmelerine katılmak
 • Vergi davalarına katılmak
 • Vergi dava ve ihtilaf dilekçelerinin hazırlanması
 • Vergi planlaması