(2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu )

  • 2821 ve 2822 Sayılı Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,
  • Proje Ortaklarımız Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,
  • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık, Pazarlık Stratejileri Geliştirme ve Görüşme Süreçlerinde Bulunma,
  • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı