• 5510 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik, tebliğ ve SGK genelgeleri doğrultusunda işveren yükümlülükleri ve yasal süresi içinde yapılmaması halinde uygulanacak idari para cezaları.
  • Profesyoneller için 5510 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik, tebliğ ve SGK genelgeleri doğrultusunda işveren yükümlülükleri.
  • İşe iade ve alacak davaları sonucunda yapılması gereken SGK bildirimleri.